REGIONALNA ORGANIZACJA SELF-ADWOKATÓW

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów

Self-adwokatura to proces przygotowujący osobę z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie. Polega na uczeniu się mówienia otwarcie o swoich potrzebach i dbania o ich zaspokojenie, to rozwój potencjału, który posiada każdy człowiek. Warunkiem jego uruchomienia jest pozytywne myślenie o sobie, odwaga i gotowość wyrażania swojego zdania. W wyniku zdobywania tej kompetencji, osoba z niepełnosprawnością intelektualną staje się bardziej świadoma siebie, potrafi rozpoznać swoje zalety i trudności oraz wyrazić swoje cele, a przez otoczenie jest postrzegana jako osoba niezależna. Umiejętność ta jest początkiem samodzielności i końcem bezradności. Self-adwokatura dotyczy kilku obszarów funkcjonowania człowieka: samoświadomości, odpowiedzialności osobistej, niezależności od innych i asertywności, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi ludźmi. Jarosławscy self-adwokaci działają bardzo aktywnie – spotykają się regularnie, inicjują i organizują różnorodne wydarzenia obywatelskie. We współpracy z Polskim Radiem Rzeszów przygotowują audycje, zaś dla telewizji internetowej www.pod24.info reportaże, sondaże, wywiady. Mówią własnym głosem we własnych sprawach.

 

Usłysz nasze głosy – obywatel na pierwszym miejscu

Od 1 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. Usłysz nasze głosy – obywatel na pierwszym miejscu.

Dzięki niemu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwinąć umiejętności społeczne i obywatelskie, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i innych osób z niepełnosprawnościami.

Przybliżona zostanie również idea wolontariatu i rozpowszechniona zostanie  self-adwokatura.

W ramach projektu będą się odbywały różnorodne działania tj:

  • spotkania rekrutacyjne
  • warsztaty facylitacyjno-integracyjne
  • warsztaty rozwojowe i obywatelskie dla self-adwokatów
  • udział w europejskich konferencjach organizowanych przez Inclusion Europe
  • fora dyskusyjne z wolontariuszami z jarosławskich szkół oraz z przedstawicielami władz samorządowych,
  • udział self-adwokatów w sesjach rady miasta, powiatu
  • happeningi zorganizowanie wspólnie z wolontariuszami
  • spotkanie w Warszawie - wizyta w parlamencie, w mediach, spotkanie z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich
  • opracowanie i wydanie książki o self-adwokaturze
  • wszystkie działania zostaną podsumowane podczas ostatniego forum dyskusyjnego dla self-adwokatów w grudniu 2026 roku.

Te różnorodne działania pozwolą na zwiększenie rozpoznawalności self-adwokatów w społeczności lokalnej oraz umożliwią wzrost świadomości dotyczącej potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt pn. „Usłysz nasze głosy – obywatel na pierwszym miejscu” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu #NOWEFIO. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

nowe FIO


 

Aktualności:

 

Regionalna Organizacja Self-Adwokatów
przy PSONI Koło w Jarosławiu
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 53 78
strona www.jaroslaw.psoni.org.pl/self_adwokaci
facebook /self.adwokaci.jaroslaw