ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z podwójną diagnozą (współistniejącą chorobą psychiczną) i sprzężonymi niepełnosprawnościami dla zaspokojenia swoich życiowych potrzeb wymagają kompleksowego wsparcia oraz prowadzenia codziennej aktywności na miarę indywidualnych możliwości. Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje uczestnikom odpowiedni plan dnia, obejmujący różne aktywności i formy terapii, dostosowane do ich potencjału psychofizycznego. Z oferty placówki korzysta 55 osób powyżej 18 roku życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy
adres ul. 3 Maja 39
37-500 Jarosław
telefon 16 623 06 51
email sds@psoni-jaroslaw.org.pl
Filia miejscowa
adres ul. Sanowa 12b
37-500 Jarosław
facebook /sds.psoni.jaroslaw