DDP W JAROSŁAWIU

Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu

Absolwenci OREW i innych placówek edukacyjnych, którzy potrzebują całodziennych, specjalistycznych usług opiekuńczych mogą skorzystać z oferty Dziennego Domu Pomocy.
Placówka oferuje dostosowaną do indywidualnych potrzeb strukturę dzienną, która zapewnia uczestnikom aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W Jarosławiu z tej formy wsparcia korzysta 10 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Dzienny Dom Pomocy
adres ul. Wilsona 6b
37-500 Jarosław
telefon 503 763 757
email ddp@psoni-jaroslaw.org.pl
facebook /ddp.jaroslaw