COM

 

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia z miejscami pobytu całodobowego. Z COM w Jarosławiu korzysta 9 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, w tym zdrowotnych, pielęgnacyjnych, utrzymania sprawności fizycznej, podtrzymania i rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych. Centrum zapewnia zindywidualizowaną pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wieku i stanu zdrowia mieszkańców.

 

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne

adres ul. Wilsona 6b
   37-500 Jarosław
telefon 505 242 562
facebook / pawjaroslaw