SEKTOR EDUKACJI, REHABILITACJI I OPIEKI

 

 

 

01

CWRMD

 

Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

02

OREW w Jarosławiu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

04

NSPP

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

05

ŚDS

 

Środowiskowy Dom Samopomocy