Indywidualna asystencja

Indywidualna asystencja

 

Indywidualne asystowanie to idea pozwalająca osobom z niepełnosprawnością intelektualną w pełni włączać się w nurt życia społecznego. Z tej formy korzysta 160 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każda z nich otrzymuje wsparcie indywidualnego asystenta, który spędza z nią średnio 30 godzin w miesiącu. Asysta jest zawsze realizowana w miejscu zamieszkania danej osoby, w godzinach popołudniowych i w weekendy, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami i preferencjami.

Rolą asystenta jest włączanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życie lokalnej społeczności, w jej najbliższe otoczenie. Może to być wyjście na zakupy lub udział w lokalnych wydarzeniach, czasem załatwienie sprawy urzędowej, innym razem wizyta u rodziny, czy pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych. Dzięki indywidualnej asystencji, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Indywidualna Asystencja
adres ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
telefon 16 621 53 78
facebook /pawjaroslaw